Lubuska Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 10
Tel 95 720-15-38, Fax. 95 720-77-17
e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

strona internetowa: www.lbs.piib.org.pl